účetní a daňová kancelář

Zbavte se starostí s účetnictvím...

Úvod O nás Služby Ceník Klienti Kontakt

Ceník služeb

Orientační cenu služeb si můžete spočítat pomocí našeho interaktivního ceníku.

Ceník služeb platný od 1.1.2016

Zpracování účetnictví / daňové evidence Cena Legenda
faktury vydané i přijaté - neplátce DPH 30 Kč
faktury vydané i přijaté - plátce DPH 35 Kč
pokladní doklady - neplátce DPH 25 Kč
pokladní doklady - plátce DPH 30 Kč
bankovní výpisy 12 Kč za řádek
interní doklady a skladové doklady 12 Kč za řádek
navýšení ceny za nesetřídění dokladů až 15% k základní ceně
navýšení ceny za pozdní dodání dokladů až 30% k základní ceně
množstevní sleva (u fakturace nad 15 tis. Kč / měsíc) až 10% za položky (z ceny nad 15 tis. Kč)
minimální cena za měsíc - daň. evidence 500 Kč
minimální cena za čtvrtletí - daň. evidence 1200 Kč
minimální cena za měsíc - účetnictví 700 Kč
minimální cena za čtvrtletí - účetnictví 1600 Kč
zahájení daňové evidence 200 Kč jednorázově
zahájení účetnictví 400 Kč jednorázově


Daňová přiznání Cena Legenda
daňové přiznání k DPH 250-350 Kč dle rozsahu
kontrolní hlášení k DPH 250-350 Kč dle rozsahu
souhrnné hlášení 180 Kč
dodatečné daňové přiznání a hlášení 250 Kč nezaviněné účet. firmou
daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 2500-4000 Kč včetně povinných příloh dle náročnosti
daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - paušál 1000 Kč
daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - DE 1200 Kč
daňové přiznání k dani z příjmů fyz. osob - účetnictví 1500 Kč včetně povinných příloh
přehled na OSSZ 250 Kč
přehled na zdravotní pojišťovnu 250 Kč
roční účetní závěrka včetně dokladové inventury 1 Kč za řádek
daňové přiznání k dani silniční 300 Kč základní cena za 1 auto
- za každé další auto 100 Kč
daňové přiznání k dani z nemovitých věcí 500-800 Kč
daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 500-800 Kč


Ostatní účetní a daňové služby Cena Legenda
příprava podkladů ke kontrole na FÚ 250 Kč za hodinu
zastupování při kontrole na FÚ 300 Kč za hodinu
kontrola účetních dokladů 50% z ceny za vedení
účetnictví
účetní a ekonomické poradenství (za hod.) 300-500 Kč nad rámec účetnictví
zpracování statistických výkazů, výkazů pro banky aj. 100 Kč za stránku


Mzdová agenda Cena Legenda
zpracování mzdy 1 pracovníka - HPP i VPP 300 Kč za měsíc (1-5 zam.)
zpracování mzdy 1 pracovníka - HPP i VPP 240 Kč za měsíc (6-10 zam.)
zpracování mzdy 1 pracovníka - HPP i VPP 200 Kč za měsíc (nad 10 zam.)
zpracování nemocenské/ošetřovné 1 pracovníka 200 Kč za měsíc
vyhotovení pracovní smlouvy pracovníka 300 Kč
přihlášky, odhlášky pracovníka včetně osobního vyřízení na ZP a OSSZ 200 Kč
přihlášky, odhlášky firmy včetně osobního vyřízení na ZP a OSSZ 200 Kč
roční vyúčtování mzdy pracovníkům 300 Kč
vyúčtování daně za firmu - srážkové, zálohové 300 Kč
mzdový list pracovníka 60 Kč
důchodový evidenční list pracovníka 100 Kč
příprava podkladů ke kontrole na ZP a OSSZ 250 Kč za hodinu
zastupování při kontrolách na ZP a OSSZ 300 Kč za hodinu


Ostatní služby Cena Legenda
cestovní náhrady - stálá smlouva (do 10 km) ----- v ceně služeb
cestovní náhrady - jednorázové služby nebo nad 10 km 8 Kč / km

Uvedené ceny jsou bez DPH.DAT ekon Zlín, s.r.o., tel. 571 110 511, 777 680 517, datekon@datekon.cz